Minggu, 30 Mei 2010

Wawacan CUMINA

Pada jaman dahulu kala, adalah sebuah kerajaan yang subur makmur loh jinawi bernama kerajaan Arumningrat. Banyak rakyat yang senang tinggal di kerajaan ini karena tenang mengabdi kepada ratu negara yang bijaksana dan adil palamarta walaupun ia seorang wanita. Kelebihan ratu kerajaan Cumina itu tiada lain adalah kecantikannya yang tiada tandingannya.

Kecantikan ratu Cumina itu membawa akibat mengalirnya raja-raja dari negara-negara tetangga yang datang melamar. Di satu pihak rakyat senang karena rombongan raja itu sering berbelanja, di pihak lain kadang-kadang membawa malapetaka bila lamaran sang raja ditolak sehingga sering dagangan rakyat berantakan dipakai melampiaskan kemarahan.

Di antara raja-raja yang diterima lamarannya adalah putera raja Astinalaya. Berita diterimanya lamaran putera raja Astinalaya itu sampai kepada raja Lodrayana. Ia sangat marah dan menyatakan perang kepada raja Astinalaya. Dalam peperangan ini raja Astinalaya dapat mengalahkan Raja Lodrayana.

Belum lagi tentang keadaan negeri Cumina selesai dari peperngan tadi, datang lagi serangan dari kerajaan lain, yaitu dari negara Banjar Patroman. Serangan ini dilakukan oleh kerajaan Banjar Patroman dengan sangat mendadak, dengan maksud sementara raja Astinalaya menghadapi raja Lodrayana, ia dapat leluasa menyerang Ratu Cumina. Rencana ini meleset karena raja Astinalaya sudah terlebih dahulu mengalahkan Raja Lodrayana.

Dengan demikin, serangan Banjar Patroman dilawan oleh kerajaan Cumina dengan dibantu oleh kerajaan Astinalaya. Dalam peperangan ini kerajaan Cumina dapat mengalahkan raja Banjar Patroman. Sehingga ratu Cumina dapat memerintah dengan aman. Rakyat dapat hidup dengan tenang dan damai.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar